GADGETS
#touchING by a little something 小意思(CXVII)

#touchING by a little something 小意思(金工工作室 / 創意首飾)

【批蠟戒指班】
想打造一對只屬於你哋嘅結婚戒指,梗係自己親手做啦,有時候過程比結果同樣難忘㗎!

a little something 小意思
九龍深水埗荔枝角道188號B地下