GIRLS
Q-pot.首飾 可口甜品透心涼

10個女仔應該有9個都鍾意食甜品,我就已經係其中一個喇!無得食嗰時唯有望住日本品牌Q-pot.出品嘅飾品頂頂癮先~我就最鍾意菠蘿冰手鐲,夏天流流望住簡直透心涼啊!

資料來源:http://www.q-pot.jp/shop/products/list.php?transactionid=f664b68654405de754df6bea81bb893651b4a871&mode=&sale_date=&name=&status%5B%5D=1&orderby=price_high&disp_number=120&pageno=1&rnd=bia&series_id%5B%5D=6text|YK