GADGETS
#touchING by a little something 小意思(XLIX)

#touchING by a little something 小意思(金工工作室 / 創意首飾)

【寶石求婚戒】
除咗傳統鑽石求婚戒之外,最近客人訂造的求婚戒真係好特別。
方形鑽石、帶有深藍綠色的藍寶石、紅寶石,加上吳師傅細緻的人手批花花紋,猶如將藝術品帶上手上!

a little something 小意思
九龍深水埗大南街180號地下