GADGETS
#touchING by a little something 小意思(XXXVII)

#touchING by a little something 小意思(金工工作室 / 創意首飾)

【水晶雕刻】

最近,又揾到啲特別嘢:天然白水晶內有雕刻,名為陰雕。

係大約20 / 30年前人手雕刻,攞上手清新冰涼,水晶內嘅青蛙、海豹表情可愛,雕工細緻。

A little something 小意思

九龍深水埗大南街180號地下

星期二至日 1-7pm 

逢星期一休息