CULTURE
#touchING by a little something 小意思(CCI)

#touchING by a little something 小意思(金工工作室 / 創意首飾)

【藝術三月】
由譽滿全球嘅客席導師「Coach Johnny」為你哋打做嘅全新課程
將會首次亦係全宇宙首次,免費開放頭7課。

教你點做人……類

日期:即日起至4月13日(星期一休息)
時間:1pm -7pm

a little something 小意思
九龍深水埗荔枝角道188號B地下